Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen, der afholdes en gang hver år.

I 2019 afholdes generalforsamlingen d. 4 februar 2019 kl 19.00 i klubhuset

 

På generalforsamlingen d. 4 februar blev bestyrelsen sammensat som følger: 

 

Klubbens bestyrelse for 2019 er således:

Formand Preben Andersen 

Kasserer Lene Jensen

Menige Anders Mortensen

Ole Gade

Peter Vesterdal

Claus Bundgaard

Brian Rasmussen

Der er en ledig plads, som bestyrelsen kan besætte, hvis behov.

Bjørn Nissen og Flemming Jørgensen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Vi gør opmærksom på at foreningen benytter "cookies". Læs nærmere i link nedenfor.