Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen, der afholdes en gang hver år.

D. 20. februar afholdt klubben Generalforsamling i Klubhuset. 

 

På generalforsamlingen d. 20. februar blev bestyrelsen sammensat som følger: 

 

Klubbens bestyrelse for 2020 er således:

Formand Preben Andersen 

Kasserer Lene Jensen

Menige Anders Mortensen

Ole Gade

Jesper Wilms

Claus Bundgaard

Brian Rasmussen

Der er en ledig plads, som bestyrelsen kan besætte, hvis behov.

Bjørn Nissen og Flemming Jørgensen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

Ny i bestyrelsen er Jesper Wilms der træder ind i stedet for Peter Vesterdal. Velkommen til Jesper Wilms. 

Vi gør opmærksom på at foreningen benytter "cookies". Læs nærmere i link nedenfor.